Is jouw domein nog vrij? Kijk het hier even na...

 


 


Werp een blik op onze verschillende formules


 


Bij vragen horen antwoorden. Neem een kijkje in onze FAQ

 

 


Jouwdomein beschikt over allerlei leuke tools.

 

 


U heeft een vraag? Aarzel
niet en contacteer ons.

  Helpdesk | FAQ  


FAQ > Websites > Algemeen

Kan ik een map beveiligen met een wachtwoord, zodat als mensen surfen naar pagina's in die map, ze eerst een wachtwoord moeten ingeven?

Dit is mogelijk via basic authentication. Om daarvan gebruik te maken moet u twee tekstbestanden aanmaken in de te beveiligen directory, eentje met als naam .htaccess en als inhoud:

AuthName "hier mag u zelf iets invullen"
AuthType Basic
Require valid-user
AuthUserFile /home/users/A00xxxx/pad/van/de/directory/.htpasswd

Hierin moet u A00xxxx vervangen door uw Jouwdomein-aanmeldnummer, bijvoorbeeld A000123, en /pad/van/de/directory/ door het juiste pad.
Verder moet u een tweede bestand aanmaken met als naam .htpasswd en als inhoud een aantal lijnen van de vorm:

gebruiker:password

Daarbij is password een geëncrypteerde waarde. Voor basic authentication is die encryptie de standaard DES encryptie. Om dat te vereenvoudigen vindt u hier een programmatje waarmee u zelf een wachtwoord kan encrypteren.

Een lijn ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

Jan Janssens:kQk4/Qcha64Mw

Als u dan surft naar een bestand in die directory, zal de web server detecteren dat die beveiligd is, en zal vervolgens de browser een scherm tonen waarin de surfer een naam en wachtwoord moet invullen.

Bij AuthUserFile in het eerste bestand moet u het pad opgeven naar de directory in kwestie. Het stuk na /home/users/A00xxxx is het relatieve pad binnen uw FTP-ruimte, bijvoorbeeld

/home/users/A00xxxx/janjanssens.be/www.janjanssens.be/beveiligd/.htpasswd

Hierin moet u A00xxxx vervangen door uw Jouwdomein-aanmeldnummer, bijvoorbeeld A000123.

Indien je de gebruikers en wachtwoorden liever opslaat in een MySQL databank kan je gebruik maken van een uitbreiding van bovenstaand mechanisme. In het .htaccess-bestand moet je dan het volgende schrijven:
AuthName "hier mag u zelf iets invullen"
AuthType Basic
Require valid-user
AuthUserFile /dev/null
AuthBasicAuthoritative off

AuthMySQL on
AuthMySQL_Authoritative on
AuthMySQL_Host mysqlhost.jouwdomein.be
AuthMySQL_Username uuuuuu
AuthMySQL_Password pppppp
AuthMySQL_DB dddddd
AuthMySQL_Password_Table tabelnaam
AuthMySQL_Username_Field gebruikerveldnaam
AuthMySQL_Password_Field wachtwoordveldnaam
AuthMySQL_Encrypted_Passwords off
AuthMySQL_Encryption_Types Crypt
AuthMySQL_Empty_Passwords Off
Hierin moet u dddddd, uuuuuu en pppppp vervangen door respectievelijk de database name (bijvoorbeeld A000123 of D012301A), de database user name (bijvoorbeeld A000123 of U012301A) en het toegekende wachtwoord.

Verder moet u in de aangegeven MySQL databank een tabel voorzien met minstens twee kolommen: één voor de gebruikersnaam, één voor een wachtwoord. De naam van de tabel moet u dan invullen achter Auth_MySQL_Password_Table, en bij Auth_MySQL_Username_Field en Auth_MySQL_Password_Field moet u de kolomnaam vermelden van respectievelijk de gebruikersnaam en het wachtwoord.

De encryptie van de wachtwoorden in de tabel gebeurt op dezelfde manier als hierboven beschreven.

 
© Jouwdomein.be - Prijzen in EUR en incl. BTW - Algemene voorwaarden - Privacy