Is jouw domein nog vrij? Kijk het hier even na...

 


 


Werp een blik op onze verschillende formules


 


Bij vragen horen antwoorden. Neem een kijkje in onze FAQ

 

 


Jouwdomein beschikt over allerlei leuke tools.

 

 


U heeft een vraag? Aarzel
niet en contacteer ons.

  Helpdesk | FAQ  


FAQ > Domeinen > Registratie

Ik zou een domein willen registreren, maar het blijkt al door iemand anders te zijn geregistreerd. Kan ik het op een of andere manier toch in mijn bezit krijgen?

Als u eigenaar wil worden van een .be domein dat door iemand anders geregistreerd is kan u drie dingen doen:
 1. U neemt contact op met de huidige eigenaar en vraagt of hij het wil verkopen. U komt dan onderling overeen aan welke voorwaarden dat gebeurt. Eens er een akkoord is, initiėren wij bij DNS Belgiė een domain trade. Aan ons betaalt u in zo'n geval de prijs van een domeinregistratie.
 2. Indien u van mening bent dat de huidige eigenaar het domein ten onrechte in zijn bezit heeft, kan u overwegen een domeingeschillenprocedure in te leiden bij CEPINA. Dat kan enkel indien aan volgende drie voorwaarden voldaan is:
  • de domeinnaam van de licentiehouder identiek is aan of grote gelijkenis vertoont met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit op dewelke de aanklager rechten heeft; en
  • de licentiehouder geen rechten of legitieme belangen heeft ten opzichte van de domeinnaam; en
  • de domeinnaam van de licentiehouder te kwader trouw geregistreerd werd of gebruikt wordt
  Pas als aan die drie voorwaarden voldaan is maakt u kans dat u de naam kan krijgen. Uiteindelijk is het een onafhankelijke derde die op vraag van CEPINA beslist of de klacht gegrond is.
  De procedure kost 1600 euro, die u als eiser op voorhand moet betalen. Het bedrag wordt evenwel terugbetaald als u in het gelijk gesteld wordt.
 3. U kan naar de rechtbank stappen. Maar ook dat kan natuurlijk alleen als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld schending van trademark. Het kan een alternatief zijn voor (2) omdat u om een rechtzaak te winnen niet noodzakelijk moet aantonen dat de huidige eigenaar te kwadertrouw gehandeld heeft.
In de praktijk maakt u het meeste kans met optie (1).

Voor andere extensies (.com, .net e.d.) is optie (1) normaal steeds een mogelijkheid. Het equivalent van de CEPINA geschillenprocedure is de domain dispute resolution van WIPO. En ook hier kan u natuurlijk steeds naar een gewone rechtbank stappen, als daar voldoende redenen voor zijn.

 
© Jouwdomein.be - Prijzen in EUR en incl. BTW - Algemene voorwaarden - Privacy