Is jouw domein nog vrij? Kijk het hier even na...

 


 


Werp een blik op onze verschillende formules


 


Bij vragen horen antwoorden. Neem een kijkje in onze FAQ

 

 


Jouwdomein beschikt over allerlei leuke tools.

 

 


U heeft een vraag? Aarzel
niet en contacteer ons.

  Helpdesk | FAQ  


FAQ > E-mail > Functionaliteiten

Mijn brievenbus bevat dagelijks tientallen ongewenste berichten (spam). Wat kan ik daar aan doen?

Jouwdomein biedt de mogelijkheid om spamberichten te filteren. De implementatie van deze filter maakt een onderscheid tussen spam (ongewenste email) en ham (gewenste email). Als een nieuw bericht binnenkomt, zal de filter dat analyseren, beslissen of het bericht spam is, of ham. Soms kan de filter niet beslissen, en wordt het bericht als unsure (onzeker) beschouwd.

U kan spam-filtering activeren voor elke brievenbus die u bij Jouwdomein definieert. Berichten die binnenkomen in zo'n brievenbus worden dan geklassificeerd in spam, ham en unsure. De ham-berichten worden steeds gewoon afgeleverd in de brievenbus (of verdergestuurd, afhankelijk van hoe de brievenbus ingesteld is). Voor spam en unsure heeft u vier opties:
 1. markeren in het onderwerp met "[spam]" respectievelijk "[unsure]"

  In dit geval wordt aan het onderwerp van een binnenkomend bericht de tekst "[spam]" of "[unsure]" toegevoegd als de filter het bericht als dusdanig klassificeert. Op die manier kan u eenvoudig dergelijke berichten herkennen, en in Outlook bijvoorbeeld een regel definiëren die de berichten automatisch verplaatst naar een speciale map.
   
 2. verdersturen naar een andere brievenbus

  Op deze manier kan u alle berichten die als spam of unsure geklassificeerd worden verdersturen naar een andere brievenbus.
   
 3. terug naar afzender met een passende boodschap

  In dit geval wordt elk bericht dat als spam of unsure geklassificeerd wordt teruggestuurd naar afzender, met een passende boodschap waardoor de afzender weet waarom het bericht teruggestuurd werd. De berichten zelf komen niet in uw brievenbus terecht.
   
 4. verwijderen

  In dit geval worden binnenkomende berichten die als spam of unsure geklassificeerd worden gewoon genegeerd. De berichten komen niet in uw brievenbus terecht, maar de afzender krijgt ook geen notificatie dat u het bericht gewist is.
   
Voor onzekere berichten is optie 1 een goede keuze. Voor spam kiest u best optie 4.

Geavanceerde mogelijkheden (voor gevorderden)

Bij spamfiltering wordt aan het bericht een Internet-header X-Spambayes-Classification toegevoegd die waarde spam, ham of unsure bevat, en een aanduiding van de probabiliteit. In tools die dit ondersteunen (zoals Netscape) kan u van die header gebruik maken om berichten aan bepaalde mappen toe te kennen.

De spam-filter is adaptief, wat wil zeggen dat hij getraind moet worden met voorbeelden van spam en ham om accuraat het onderscheid te kunnen maken tussen beide.

Standaard wordt er gebruik gemaakt van een een globaal (i.e. door ons) getrainde filter. Maar u kan ook zelf trainen. Dat kan u doen door berichten als attachment te sturen naar één van volgende brievenbussen: Belangrijk bij trainen is dat u moet trainen met ongeveer evenveel spam als ham. Een beperking is dat u enkel kan trainen met berichten die eerder door door de spam-filter gefilterd zijn. De training heeft effect op één brievenbus, namelijk de brievenbus waardoor het bericht oorspronkelijk gefilterd werd. Dat is om te voorkomen dat iemand (al dan niet per ongeluk) de spam filter van iemand anders traint.

Vanaf het moment dat u zelf traint voor een brievenbus, verliest u de link met de globale training, i.e. u vertrekt van een copie van die globale regels, maar daarna is het aan u om de filter correct getraind te houden.

 
© Jouwdomein.be - Prijzen in EUR en incl. BTW - Algemene voorwaarden - Privacy